Search
Close this search box.

60 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρέχει σε άτομα ηλικίας 18-35 την ευκαιρία αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Η προκήρυξη απευθύνεται σε όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε έναν πολιτιστικό οργανισμό διεθνούς βεληνεκούς. Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά. Το πρόγραμμα παρέχει πρακτική άσκηση σε πεδία σχετικά με τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ στο σύνολό του, μέσα από τη στενή συνεργασία με την ομάδα του ΚΠΙΣΝ. Παράλληλα, εξοικειώνει τους ασκούμενους με το ευρύτερο πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι ασκούμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής των γνώσεών τους, επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εκ των έσω τους μηχανισμούς και τον τρόπο λειτουργίας ενός δυναμικού, πολυσχιδούς οργανισμού.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2017, και θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2018. Δύο τύποι πρακτικής άσκησης 60 θέσεις θα είναι διαθέσιμες συνολικά. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή επίδραση και ο ευρύτερος δυνατός αντίκτυπος του προγράμματος πρακτικής άσκησης έχει χωριστεί σε δύο τύπους.

Κάθε τύπος θα ακολουθήσει τη δική του διαδικασία επιλογής:

i. 25 θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσω κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες εκπαιδευτικές προϋποθέσεις ή εργασιακή εμπειρία

ii. 35 θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε διάφορα τμήματα του ΚΠΙΣΝ. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει από μία δεξαμενή υποψηφίων που θα προκύψει μέσω κληρώσεων παρουσία συμβολαιογράφου όπως εξηγείται παρακάτω, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη του ΚΠΙΣΝ.

Για αυτόν τον τύπο πρακτικής άσκησης, τίθενται προϋποθέσεις πτυχίου ή διπλώματος, καθώς και πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

i. Ασκούμενοι στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (χωρίς εκπαιδευτικές προϋποθέσεις)

Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να υποβάλουν αίτηση μέσω της σελίδας SNFCC.org/internships επιλέγοντας την κατηγορία Εξυπηρέτηση Επισκεπτών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 25 θέσεις θα είναι διαθέσιμες. 25 υποψήφιοι καθώς και 25 επιλαχόντες θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου.

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε όλα τα άτομα 18 έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα. Προϋποτίθεται για την υποβολή της αίτησης ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποβολή μετά την κλήρωση) Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση)

Οι υποψήφιοι που θα κληρωθούν και που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

ii. Ασκούμενοι για διάφορα Τμήματα του ΚΠΙΣΝ (με εκπαιδευτικές προϋποθέσεις)

Οι υποψήφιοι θα ζητηθεί να υποβάλουν αίτηση μέσω της σελίδας SNFCC.org/internships, επιλέγοντας την κατηγορία Όλα τα Τμήματα. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 35 θέσεις θα είναι διαθέσιμες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώσουν το γνωστικό τους πεδίο, επιλέγοντας μεταξύ των παρακάτω: Οικονομικά, Διοίκηση, Marketing & Παροχή Υπηρεσιών (Διοίκηση Επιχειρήσεων Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά, Τουρισμός, Υπηρεσίες Φιλοξενίας κ.λπ.) Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Ιστορία, Φιλολογία, Γλωσσολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγικά κ.λπ.) Θετικές Επιστήμες & Επιστήμες Υγείας (Μαθηματικά, Βιολογία, Ιατρική και παραϊατρικές ειδικότητες , Πολυτεχνικές σχολές , Αγροτικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πληροφορική, κ.λπ.) Κοινωνικές Επιστήμες (Νομική, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, ΜΜΕ & Επικοινωνία κ.λπ.) Αρχιτεκτονική, Τέχνες και Πολιτισμός (Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών, Εικαστικές και Παραστατικές Τέχνες, Πολιτιστική Κληρονομιά, Ιστορία της Τέχνης, Γραφιστική, Design κ.λπ.)

Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε όλους έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα Προϋποτίθεται για την υποβολή της αίτησης ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (υποβολή μετά την κλήρωση) Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλος σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον 3 έτη φοίτησης σε ένα από τα προαναφερθέντα πεδία Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε γνωστικό πεδίο) ενώπιον συμβολαιογράφου μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 35 υποψήφιοι και 10 επιλαχόντες θα κληρωθούν από κάθε πεδίο δηλ. συνολικά 175 υποψήφιοι και 50 επιλαχόντες.

***************

Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί. Για τους 175 υποψήφιους (35 ανά πεδίο) που θα προκύψουν θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη του ΚΠΙΣΝ. Από κάθε πεδίο θα επιλεγούν μέχρι 8 υποψήφιοι προκειμένου να ενταχθούν στα παρακάτω τμήματα: Οικονομική Διεύθυνση & Λογιστήριο Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Λειτουργιών (Facilities, Διαχείριση Πάρκου & Ασφάλεια) Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Ενοικιάσεις, Εστίαση, Πρόγραμμα Μελών) Νομική Υπηρεσία Προγραμματισμός & Παραγωγή Εκδηλώσεων Marketing & Επικοινωνία Εξυπηρέτηση Επισκεπτών (Υπηρεσίες Διαχείρισης Κοινού, Αρχιτεκτονικές Ξεναγήσεις κ.λπ.)

Διευκρινίζεται ότι η απαρίθμηση των επιστημών σε κάθε πεδίο είναι ενδεικτική και ότι τα κριτήρια για την συνάφεια του τίτλου σπουδών των υποψηφίων με το επιστημονικό πεδίο στο οποίο θέτουν υποψηφιότητα θα είναι ελαστικά. Διευκρινίζεται επίσης ότι κάθε νέος μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και για τους δύο τύπους πρακτικής άσκησης, αλλά στο δεύτερο τύπο μπορεί να επιλέξει μόνο ένα επιστημονικό πεδίο.

Σημαντικές πληροφορίες

Συνολικές διαθέσιμες θέσεις: 60

Έναρξη προγράμματος: 1-7 Ιουνίου 2017

Διάρκεια πρακτικής άσκησης: Ιούνιος 2017 – 15 Ιανουαρίου 2018

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 5 Μαΐου 2017

Λήξη υποβολής αιτήσεων 19 Μαΐου 2017 16:00 (ώρα Ελλάδας)

Κλήρωση υποψηφίων τύπου i: 22 Μαΐου 2017

Κλήρωση υποψηφίων τύπου ii: 24 Μαΐου 2017

Διαδικασία συνεντεύξεων: 26-31 Μαΐου 2017 (μόνο στον τύπο πρακτικής άσκησης με εκπαιδευτικές προϋποθέσεις – τύπος ii)

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω του SNFCC.org/internships

Άτομα τα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και της διοίκησης της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. δε μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Via

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)