“Διαρροή” μυαλών στην Ελλάδα

Γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί και ερευνητές -η «αφρόκρεμα» του επιστημονικού δυναμικού- «εκδιώχνονται» κατά χιλιάδες από τη χώρα, αφού δεν έχουν καμία επαγγελματική επιλογή λόγω των συνθηκών κρίσης. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2008 μέχρι το 2013, σχεδόν 223.000 νέοι, ηλικίας 25-39 ετών, εγκατέλειψαν την Ελλάδα σε αναζήτηση καλύτερων προοπτικών […]

Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη

  O μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Σ.Α.Ε.Π., όχι, όμως, και βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μπορεί να ληφθεί υπόψη και να αξιολογηθεί για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4024/2011 (σ.σ. η γνωμοδότηση αναφέρεται […]

Πιο εύκολη πρόσβαση σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ο «χάρτης» των εισακτέων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος που περιλαμβάνει τα τμήματα των πανεπιστημίων και ΤΕΙ που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση ή μείωση θέσεων. Ο αυξημένος αριθμός θέσεων – που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει ή και ξεπερνά το 40% σε σχέση με πέρυσι- θα δώσει την ευκαιρία σε χιλιάδες υποψηφίους να εισαχθούν ευκολότερα σε […]