Χρηματοδότηση έως 18 ερευνητικών σχεδίων από Ι.Κ.Υ. και DAAD

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) ανακοινώνει ότι για το έτος 2015 θα χρηματοδοτήσει έως δεκαοκτώ (18) ερευνητικά σχέδια Προθεσμία υποβολής έως 12/9/2014. Το ΙΚΥ και η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, υλοποιεί από το έτος 2000 […]