Search
Close this search box.

10 Πτυχία των ελληνικών Πανεπιστημίων που κερδίζουν έδαφος στην αγορά εργασίας.

woman

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μαθητών και γονέων που απορρίπτουν συγκεκριμένες σχολές από το μηχανογραφικό τους λόγω της περίεργης και άγνωστης ονομασίας τους, χωρίς να έχουν τσεκάρει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά από αυτά τα «άγνωστα» τμήματα, τα οποία οδηγούν σε πολύ καλές θέσεις στην αγορά εργασίας και πιο συγκεκριμένα σε κλάδους με ανερχόμενη ζήτηση εργατικού δυναμικού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητούν λεπτομέρειες και πληροφορίες για τα τμήματα που τους φαίνονται «άγνωστα» αλλά και για τα «γνωστά» διότι πολλές φορές δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα σπουδών τους.

Εσύ ήξερες ποια είναι τα 10 επαγγέλματα με υψηλούς μισθούς που δεν απαιτούν πτυχίο;

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα παραδείγματα σχολών που αναφέρει ο κ. Χρήστος Ταουσάνης, σύμβουλος Σταδιοδρομίας Employ (www.e-employ.gr) στο ΕΘΝΟΣ:

1. Αγροτικής Ανάπτυξης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) & Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών):

Ο απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως γεωπόνος-αγροτοοικο-νομολόγος. Σκοπός των τμημάτων είναι να καταρτίσουν σπουδαστές στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της αγροτικής οικονομίας για την αξιοποίηση του αγροτικού χώρου, ικανών να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις για την ελληνική γεωργία.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ αναφέρεται ότι η Γεωπονία με αντικείμενα όπως η Βοτανική, η Φυσιολογία και η Ζωολογία, έχει ευρύτητα ως επιστήμη.

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει στεγανά και συνεργάζεται με πολλές βασικές επιστήμες, όπως η Χημεία, τα Μαθηματικά και η Φυσική, αλλά και σύνθετες, όπως η Οικονομία και η Οικολογία.Για παράδειγμα η Χημεία είναι απαραίτητη για την κατανόηση της Εδαφολογίας, της Φαρμακολογίας και της Λιπασματολογίας, τα Μαθηματικά για την κατανόηση των Οικονομικών, η Φυσική για τη Μηχανολογία.

2. Επιστημών Θάλασσας Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως θαλασσολόγος-ιχθυολόγος. Σκοπός του τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού ικανού να χειρίζεται θέματα σχετικά με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αλιευτική διαχείριση και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Πρόκειται για σπουδές με περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς η οικονομία μιας χώρας σαν την Ελλάδα, που διαθέτει 6.000 νησιά και περισσότερα από 13.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εξαρτάται προφανώς από τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού κατοικεί στην παράκτια ζώνη και σε απόσταση μικρότερη των δύο χιλιομέτρων από την ακτή, ενώ ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Η αλιεία είναι ένας επίσης σημαντικός τομέας που συντηρεί άμεσα ή έμμεσα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στη νησιωτική χώρα.

Διαβάστε ακόμη: Οι 10 πιο τρελές ερωτήσεις που έγιναν σε συνέντευξη για δουλειά.

3. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως μηχανικός τεχνολογίας υλικών – σχεδίασης κατασκευών και υλικών τεχνολογίας. Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν και να απασχολούνται στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρο- και νανο-φασικών υλικών. Με απλά λόγια, ο φοιτητής ολοκληρώνοντας τις σπουδές του θα είναι ένας μηχανικός ικανός να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Θα είναι σε θέση να μελετά τη σχέση δομής και ιδιοτήτων του υλικού, που είναι η ουσία της Επιστήμης των Υλικών. Επίσης, θα μπορεί να εφαρμόζει διάφορες κατεργασίες με στόχο να διαφοροποιεί τη δομή των υλικών ώστε να αποκτώνται οι επιθυμητές ιδιότητες, που είναι η ουσία της Τεχνολογίας των Υλικών.

4. Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως γεωπόνος. Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση γεωπόνων εξειδικευμένων σε θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων, στη διαχείριση υδατικών πόρων, στον γεωργικό-μηχανολογικό εξοπλισμό, στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και την αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα.

Το τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου είναι μοναδικό στον ελληνικό χώρο και έχει να επιδείξει πολυετή προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, καθώς αποτελεί τον κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτικών έργων στη γεωργία της χώρας μας από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, με την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), τη διαχείριση των υδατικών πόρων, τις γεωργικές κατασκευές (θερμοκήπια, στάβλοι) κ.λπ.

Αυτές είναι οι 5 εταιρείες που θεωρούν ιδανικές για εργασία οι νέοι της χώρας μας.

5. Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως οικονομολόγος – manager – marketeer. Το τμήμα αποσκοπεί στην κατάρτιση στελεχών που θα είναι σε θέση να συνδυάσουν γόνιμα την αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, την Πληροφορική και τις επικοινωνίες στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων.

Οι σπουδές στο τμήμα έχουν διεθνή διάσταση καθώς διδάσκουν αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό, ενώ υπάρχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια πρώτης γραμμής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά και στην έρευνα. Το τμήμα διαθέτει μεταξύ άλλων άρτια εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια.

6. Ψηφιακών Συστημάτων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως πληροφορικός. Το τμήμα δίνει έμφαση στις σύγχρονες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές και διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως e-learning, e-health, e-business και e-goverment.

To τμήμα διαθέτει δύο κατευθύνσεις σπουδών: Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (ΣΕΔ) και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΗΥ) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικό-τητα (e-business) και η-Διακυβέρνη-ση (e-goverment). Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει τετραετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και απονέμει, με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, πτυχίο στα Ψηφιακά Συστήματα.

7. Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως οικονομολόγος Διοίκησης. Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της νέας οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, εξειδικευμένους στη Χρηματοοικονομική Μηχανική και στη Μηχανική της Διοίκησης. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της:

•Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
•Μηχανικής της Διοίκησης (Management Engineering)

Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι «νέου τύπου» μηχανικοί.

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά να ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

8. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Αιγαίου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου):

Ο απόφοιτος του τμήματος λογίζεται ως πληροφορικός – σχεδιαστής προϊόντων πολιτισμού και επικοινωνίας με χρήση νέων τεχνολογιών.

Το τμήμα συνθέτει την Πληροφορική, τις νέες τεχνολογίες και τα πολυμέσα με την εφαρμογή τους στον πολιτισμό.

Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων, για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία, με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των τεχνολογιών της Πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που ορίζουν η μουσειολογία, η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες και η πολιτιστική αναπαράσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

9. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας & Κεντρικής Μακεδονίας):

Ο απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως στέλεχος Logistics. Η Διοίκηση Logistics ορίζεται ως η διαδικασία του σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της αποτελεσματικής ροής και αποθήκευσης προϊόντων – υπηρεσιών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση.

Γενικά τα τμήματα αυτά ασχολούνται με το αντικείμενο των Logistics, όπως είναι πιο γνωστός ο χώρος της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ο οποίος και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τους βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα.

Η Διοίκηση Logistics ασκεί τεράστια επίδραση στην ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.Αποτελεί έναν από τους κυριότερους οικονομικούς (και όχι μόνο) παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί σημαντικό αριθμό εργαζομένων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

10. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνείο Ξάνθης και Κρήτης):

Ο απόφοιτος των τμημάτων λογίζεται ως μηχανολόγος μηχανικός. Τα τμήματα καλλιεργούν στους φοιτητές δεξιότητες αναγκαίες για τον δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας.

Οι διπλωματούχοι μπορούν να απασχολούνται ως σύμβουλοι επιχειρήσεων για θέματα επενδύσεων εισαγωγής νέων τεχνολογιών, διασφάλισης ποιότητας (ISO), εργονομικού σχεδιασμού και ασφάλειας της εργασίας, καθώς και διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης προγραμματισμού και σχεδιασμού επιχειρήσεων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.

Εχουν επίσης τα εφόδια ως στελέχη ή ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες να προετοιμάσουν και να προχωρήσουν στην επιστημονική λήψη αποφάσεων ύστερα από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατιστική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση).

Αυτοί είναι οι 15 κλάδοι που εξασφαλίζουν τους καλύτερους μισθούς σήμερα!

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)