Search
Close this search box.

Υποτροφίες από την πρεσβεία της Αιγύπτου για το ακαδημαϊκό έτος 2015

presveia

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο είδη υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:

α) υποτροφίες, από το αρχαιότερο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στον Αραβικό κόσμο, το Αιγυπτιακό Πανεπιστήμιο του ΑΙ Azhar ΑΙ Sharif για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε αλλοδαπούς πολίτες, μεταξύ αυτών Έλληνες, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και,

β) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών του Πανεπιστημίου ΑΙ azhar:

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

2. Το πτυχίο των φοιτητών θα πρέπει να είναι ισότιμο με Αιγυπτιακό.

3. Οι επιλεγμένοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν την εθνικότητα της χώρας τους και να μην προέρχονται από Αιγύπτιους γονείς.

4. Οι υποψήφιοι δε θα πρέπει να έχουν ξαναεπιλεγεί για άλλη Αιγυπτιακή υποτροφία ή να έχουν χάσει κάποια άλλη υποτροφία για οποιοδήποτε λόγο.

5. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές στην: Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Φυσιοθεραπευτική, Μηχανική παντός είδους, Χωροταξία, Τεχνολογία, Καλές Τέχνες και Αρχιτεκτονική.

6. Θα πρέπει να είναι υγιείς και να μην πάσχουν από χρόνια ή μολυσματική ασθένεια.

7. Το όνομα του υποψήφιου θα πρέπει να είναι το ίδιο σε όλα τα έγγραφα.

8. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έως εικοσιπέντε (25) ετών.

9. Μόνο ένα μέλος από κάθε οικογένεια μπορεί να επιλεγεί ανά ακαδημαϊκό έτος.

10. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την Πρεσβεία της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα και να είναι συνταγμένα στα Αραβικά, στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά. Ειδική Επιτροπή ορίζει το αριθμό των υποψηφίων από κάθε χώρα.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ΑΙ azhar Αιγύπτου, μετά από πρόταση των κατά τόπους Πρεσβειών της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου επιλέγει τους υποψηφίους για την χορήγηση πλήρους υποτροφίας.

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να σταλούν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 3632824, φαξ: 210 3614622, mail: culturalcenterathens@hotmail.com , υπ’ όψιν του Μορφωτικού Ακολούθου Dr Hussein Marie

Mahmoud. Οι αιτήσεις και ο φάκελος οφείλουν να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με ταχυμεταφορά (κούριερ), εντός των απαιτουμένων ημερομηνιών.

12. Η υποτροφία καλύπτει 255 Λίρες Αιγύπτου (περίπου 25 €) μηνιαίως με παράλληλη χορήγηση στέγης σε Φοιτητική Εστία και εξασφάλιση διατροφής ή 300 Λίρες Αιγύπτου ως επίδομα διαβίωσης αν δεν εξασφαλιστεί κατάλυμα.

13. Δεν επιτρέπεται να αλλάξουν οι υπότροφοι τον τομέα σπουδών τους για τον οποίο έλαβαν υποτροφία.

Έγγραφα τα οποία απαιτούνται για την αποδοχή των υποψηφίων:

1. Πρωτότυπο πιστοποιητικό επικυρωμένο από τις Αιγυπτιακές Πρεσβείες στο εξωτερικό ή τα Μορφωτικά Κέντρα των Αιγυπτιακών Πρεσβειών ή από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Εξωτερικών.

2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης με το όνομα μητρός και την εθνικότητά της επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του υποψηφίων και την Αιγυπτιακή Πρεσβεία. Εάν το όνομα μητρός και η εθνικότητα δεν αναγράφονται στο πιστοποιητικό γέννησης, μπορεί να επισυναφθεί οποιοδήποτε άλλο επικυρωμένο έγγραφο με τα ως άνω στοιχεία, που φέρει σφραγίδα.

3. Έξι (6) καινούργιες φωτογραφίες για κάθε υποψήφιο, με το όνομά του και την εθνικότητά του γραμμένα στο πίσω μέρος.

4. Φωτοαντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου με άδεια παραμονής για τουλάχιστον ένα μήνα.

5. Πιστοποιητικό καλής διαγωγής, το οποίο να έχει εκδοθεί από την ένωση που έχει προτείνει τον υποψήφιο.

6. Ιατρική βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας του υποψηφίου, ότι ο υποψήφιος είναι υγιής, δεν πάσχει από οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια (Ηΐν, ηπατίτιδα, φυματίωση, κλπ.), είναι σωματικά και ψυχικά υγιής και ότι δεν έχει οποιαδήποτε αναπηρία. Απαιτείται επικύρωσή της από την Αιγυπτιακή Πρεσβεία.

7. Αίτηση.

8. Έγγραφο αποδοχής των όρων της υποτροφίας.

β). Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών εκμάθησης της αραβικής γλώσσας:

1.Η διάρκεια των μαθημάτων είναι οκτάμηνη (3η εβδομάδα Σεπτεμβρίου εκάστου έτους -τέλη Μαϊου επομένου έτους

2. Χρήσιμη προηγούμενη στοιχειώδης γνώση αραβικών αλλά όχι απαραιτήτως

3. Η υποτροφία συνίσταται σε 255 Λίρες Αιγύπτου (περίπου 25 €) μηνιαίως, όλα τα υπόλοιπα έξοδα (αεροπορικά εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής, διαμονή και διατροφή) οφείλουν να καλυφθούν από τον υπότροφο.

Επίσης απαιτούνται:

Αντίγραφα Απολυτηρίου Λυκείου, Πιστοποιητικού Γέννησης, Διαβατηρίου, 6 πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου, Πιστοποιητικό Υγείας από Ελληνικό Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιατρό. Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να σταλούν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 6, 106 71 Αθήνα, τηλ. 210 3632824, φαξ: 210 3614622, mail: culturalcenterathens@hotmail.com , υπ’ όψιν του Μορφωτικού Ακολούθου Dr Hussein Marie

Mahmoud.. Οι αιτήσεις και ο φάκελος οφείλουν να παραδοθούν ιδιοχείρως ή να αποσταλούν με ταχυμεταφορά (κούριερ), εντός των απαιτουμένων ημερομηνιών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο κατηγορίες υποτροφιών: 30 Μαΐου 2015 στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα, στο τηλέφωνο 210 3632824, τηλ 210 3614622, mail culturalcenterathens@hotmail.com ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 6, 3ος όροφος.

πηγή

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)