Search
Close this search box.

Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση ξένων Πανεπιστημιακών για 50 σχολές ΑΕΙ – ανάμεσά τους Ιατρική, Φυσικό, Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων

 

nomikh

Υπέρ & κατά για 50 σχολές ΑΕΙ

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες που παρουσιάζουν κορυφαίες σχολές και τμήματα των πανεπιστημίων καταγράφονται στις εκθέσεις επιφανών ξένων ειδικών επιστημόνων. Στα αρνητικά περιλαμβάνονται ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών, ο κομματισμός και η γραφειοκρατία
Σοβαρά προβλήματα, αλλά και θετικά σημεία καταδεικνύει η εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί για την πλειονότητα των τμημάτων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Οι πανεπιστημιακοί που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση από το 2008 έως σήμερα είναι επιστήμονες υψηλού κύρους και προσπάθησαν να αναδείξουν τόσο τα επιτεύγματα των ελληνικών ιδρυμάτων όσο και τις ελλείψεις τους, με βασικό στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου τους προς τους φοιτητές και την κοινωνία.

Οι επισημάνσεις που κάνουν είναι σημαντικές, αν και, όπως πολλοί αναφέρουν, λόγω των καταλήψεων και της αναστάτωσης που πολλές φορές επικρατούσε στα ιδρύματα δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά όλοι τόνισαν ότι είχαν πολύ καλή ανταπόκριση και προθυμία τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεών τους στα ιδρύματα. Στις εκθέσεις τους οι αξιολογητές -σχεδόν στο σύνολό τους- ως προς τα αρνητικά σημεία των ΑΕΙ κάνουν αναφορά στον μεγάλο αριθμό φοιτητών, στον κομματισμό που επικρατεί στα ιδρύματα, στη γραφειοκρατία, στον τεράστιο όγκο μαθημάτων, στην παρατεταμένη διάρκεια αποφοίτησης (αιώνιοι φοιτητές), στη μικρή προσέλευση των φοιτητών στα μαθήματα, στον μειωμένο προϋπολογισμό, στην έλλειψη μάνατζμεντ και σύγχρονου συστήματος οικονομικής διαχείρισης κ.ά.
Από την άλλη πλευρά, τονίζονται οι διακρίσεις των καθηγητών και το υψηλό ακαδημαϊκό τους επίπεδο, η καλή απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, το ικανοποιητικό ερευνητικό έργο που παράγεται, οι διεθνείς συνεργασίες κ.ά. Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος, δήλωσε ότι έχουμε καλά πανεπιστήμια που δεν έχουν να φοβηθούν τον ανταγωνισμό, αλλά, όπως είπε, «η ανοργανωσιά των τελευταίων 20 ετών δημιουργεί ένα θολό τοπίο. Γι’ αυτό απαιτείται», πρόσθεσε, «»απεξάρτηση» από την κρατικοδίαιτη κουλτούρα από τα ιδεολογήματα της δεκαετίας του 80».

Το ethnos.gr παρουσίασε συνοπτικά τις εκθέσεις αξιολόγησης σε 50 πανεπιστημιακά τμήματα υψηλής ζήτησης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ •Υψηλό επίπεδο αποφοίτων. Γίνονται εύκολα δεκτοί για μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
– • Δραστική μείωση του διδακτικού προσωπικού λόγω της κρίσης είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής.
• Η αναλογία διδακτικού προσωπικού φοιτητών είναι 1 προς 30 και δεν θεωρείται αποδεκτή.
• Μέσος όρος αποφοίτησης τα 8 χρόνια.
• Δεν υπάρχει υποστήριξη για την έρευνα και μπάτζετ για ερευνητικά προγράμματα.
• Δεν υπάρχει επαφή με αρχιτεκτονικά γραφεία για να γίνεται δικτύωση των φοιτητών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
+ • Η έρευνα που γίνεται είναι επιτυχημένη όπως αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις και βραβεία σε διαγωνισμούς.
• Ικανό και αφοσιωμένο διοικητικό προσωπικό. Παρέχεται ακόμα και ψυχολογική υποστήριξη στους φοιτητές.
– • Το πρόγραμμα σπουδών είναι ελληνοκεντρικό, δεν ανταποκρίνεται στις αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην αρχιτεκτονική.
• Οι φοιτητές δεν έχουν ποιοτικά μηχανήματα για εκτυπώσεις και τοπογραφικά.
• Εξαιτίας του φορτωμένου διδακτικού προγράμματος των καθηγητών δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια για να υποστηρίξουν την έρευνα.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Στο πρόγραμμα σπουδών δίνεται έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία, κάτι που μπορεί να ανοίξει πολλές ευκαιρίες εργασίας για τους φοιτητές.
• Ικανό διδακτικό προσωπικό το οποίο χαίρει σεβασμού στην κοινότητα των φοιτητών.
• Η σχολή έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις.
– • Το διδακτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές ανεξάρτητες θεματικές ενότητες που δεν βοηθούν τον φοιτητή να συνδυάσει τις γνώσεις του.
• Δίνεται μεγάλη έμφαση στην ομαδική δουλειά, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αυτονομία του φοιτητή.
• Η βιβλιοθήκη δεν ανταποκρίνεται στις ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα παρέχει ουσιαστική εκπαίδευση και προετοιμάζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τις προκλήσεις του επαγγέλματος.
• Η σχολή έχει τεράστιο κύρος στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι καθηγητές και οι φοιτητές της να την αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό.
– • Ο τεχνολογικός εξοπλισμός έχει κατά μέσο όρο ηλικία επτά ετών και ξεπερνά κατά πολύ το όριο των τριών ετών που θεωρείται αποδεκτό. Γενικά, οι περικοπές στον προϋπολογισμό έχουν υποβαθμίσει το επίπεδο των υποδομών.
• Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών, η δουλειά στα στούντιο γίνεται ομαδικά, συχνά εις βάρος της αυτονομίας του σπουδαστή.
• Τα ζητήματα της ενέργειας και της αειφορίας δεν αναπτύσσονται επαρκώς όπως προκύπτει από τις διπλωματικές εργασίες των φοιτητών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΠΑΤΡΑΣ
+ • Eίναι από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα.
• Εχει αξιόλογη ερευνητική επιστημονική δυνατότητα.
• Το Διδακτικό και Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) έχει εξαιρετική κατάρτιση.
• Απόφοιτοι εργάζονται σε εξέχοντα αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή συνεχίζουν τις σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα εξαιρετικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
– • Το Τμήμα διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλή αναλογία φοιτητών προς διδακτικό προσωπικό, ιδιαίτερα μειωμένο προϋπολογισμό και μη ικανοποιητική κτιριακή υποδομή.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ • Το διδακτικό πρόγραμμα ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχουν τεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επικαιροποιείται ικανοποιητικά.
• Το διδακτικό προσωπικό έχει εξαιρετικά προσόντα και καλύπτει μεγάλο εύρος εξειδίκευσης.
• Παρέχονται πολλές ευκαιρίες για την κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών. Κάθε χρόνο «ανοίγουν» περίπου 100 θέσεις μαθητείας για τους φοιτητές.
– • Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι πολύ πυκνό, με αποτέλεσμα μόλις το 10% να αποφοιτεί στην ώρα του.
• Υπάρχει έλλειψη τεχνικών εργαστηρίων σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ καλό και οι πτυχιακές εργασίες είναι στο σύνολο εξαιρετικές.
• Η μέθοδος διδασκαλίας είναι αποτελεσματική, καθώς χρησιμοποιείται τόσο η παραδοσιακή παράδοση στην τάξη όσο και η χρήση ψηφιακών μέσων.
• Το επίπεδο έρευνας είναι άριστο ακόμα και σε σύγκριση με καλές σχολές του εξωτερικού.
– • Ο αριθμός των μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο είναι μεγάλος.
• Μικρή συμμετοχή φοιτητών στην αξιολόγηση των καθηγητών.
• Αρκετά μαθήματα διδάσκονται από περισσότερους από έναν καθηγητές, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ομοιομορφία της διδασκαλίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΑΤΡΑΣ
+ • Η σχολή έχει εξαιρετικές και σύγχρονες εγκαταστάσεις.
• Η έρευνα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Το τμήμα είναι ανταγωνιστικό και σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας.
– • Το διδακτικό πρόγραμμα δεν έχει εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να μη δίνεται έμφαση σε τομείς αιχμής όπως οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και οι «πράσινες κατασκευές».
• Μεγάλος αριθμός μαθημάτων που προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν να αναπτύσσουν απαραίτητα προσόντα όπως η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία.
• Ακόμα και σε σύγκριση με άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας η αναλογία διδασκόντων – μαθητών είναι πολύ χαμηλή στο 1 προς 40.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι λογικό, κατανοητό και ιδιαίτερα λειτουργικό. Υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης.
• Το επίπεδο διδασκαλίας είναι ικανοποιητικό. Η επιστημονική γνώση μεταφέρεται επιτυχημένα στους φοιτητές.
• Η επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού των εργαστηρίων είναι εξαιρετικό.
– • Σημαντικές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα βαθμολογητών και βοηθών διδασκόντων.
• Η βαθμολόγηση κρίνεται γενικά ικανοποιητική, με εξόφθαλμη εξαίρεση τις διπλωματικές εργασίες όπου σχεδόν όλοι οι φοιτητές παίρνουν 10.
• Σε γενικές γραμμές τα εργαστήρια είναι ανεπαρκή σε εξοπλισμό.
• Οι διοικητικές διαδικασίες σημειώνουν μεγάλες καθυστερήσεις εξαιτίας της γραφειοκρατίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ – ΕΜΠ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι καλοσχεδιασμένο με μεγάλο εύρος προσφερόμενων μαθημάτων.
• Το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι πολύ καλά καταρτισμένο και έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει το απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών.
• Οι μεγάλες απαιτήσεις έχουν ως θετική συνέπεια να συγγράφονται υψηλού επιπέδου διπλωματικές εργασίες που δημοσιεύονται σε σημαντικά επιστημονικά έντυπα.
– • Ο αριθμός των 59 μαθημάτων που πρέπει να πάρει κάθε φοιτητής κρίνεται υπερβολικός.
• Αν και ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι ικανοποιητικός, η αύξηση του αριθμού των φοιτητών που κάνει χρήση του δεν επιτρέπει σε όλους να έχουν τον χρόνο που χρειάζονται.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
+ • Πολύ καλό κρίνεται το εύρος των μαθημάτων το οποίο καλύπτει τις οικονομικές, κοινωνικές και φιλοσοφικές διαστάσεις της επιστήμης ανταποκρινόμενο στα διεθνή πρότυπα.
• Καλύτερη ακόμα και σε σύγκριση με πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι η αναλογία καθηγητών και μαθητών.
• Εξαιρετικό κρίνεται το πνεύμα συνεργασίας φοιτητών και καθηγητών, με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα του παραγόμενου έργου.
– • Υπερβολικός αριθμός, συχνά παρεμφερών, μαθημάτων που υπερφορτώνει τους μαθητές και τους στερεί πολύτιμο χρόνο από τη μελέτη και την απασχόληση σε διάφορα projects.
• Εργαστήρια έχουν ξεπερασμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
+ • Το τμήμα έχει πολύ καλά ποσοστά κινητικότητας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, τόσο στο επίπεδο των φοιτητών όσο και σε αυτό των διδασκόντων.
• Η πλειοψηφία των διδασκόντων έχουν στο ενεργητικό τους δημοσιεύσεις που χαρακτηρίζονται έως και «εξαιρετικές».
– • Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να επαναξιολογηθεί και να ανανεωθεί, καθώς αρκετά μαθήματα θεωρούνται ξεπερασμένα.
• Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε διδακτικό – διοικητικό προσωπικό.
• Η χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού είναι πολύ δύσκολη, αφού αυτός καταστρέφεται συχνά από φοιτητές και εξωπανεπιστημιακούς.

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΕΜΠ
+ • Το διδακτικό προσωπικό έχει πολύ καλή επιστημονική κατάρτιση και οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί σε σταθερή βάση από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
• Ικανοποιητικές διοικητικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν καθηγητές και φοιτητές.
• Η έλλειψη κονδυλίων για έρευνα αποδεικνύεται ότι υποχρεώνει το επιστημονικό προσωπικό σε αναζήτηση εξωτερικής χρηματοδότησης, με πολύ θετικά αποτελέσματα.
– • Υπερβολικά μεγάλος αριθμός μαθημάτων, κάποια εκ των οποίων είναι ξεπερασμένα. Ελλειψη μαθημάτων σε τομείς αιχμής.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
+ • Οι φοιτητές έχουν ακαδημαϊκές φιλοδοξίες, αλλά είναι ανήσυχοι για το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών και κυρίως για την πραγματική αξία του πτυχίου τους, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.
– • Επικρατεί ατμόσφαιρα αντι-ακαδημαϊκή, αντι-παιδαγωγική, αντι-δημοκρατική, η οποία αναστέλλει και παρεμποδίζει την αξιοκρατία, την προσωπική ανέλιξη των φοιτητών και την πραγμάτωση των ακαδημαϊκών τους φιλοδοξιών.
• Επικρατεί εξαθλίωση των κτιρίων και αρνητική στάση των φοιτητών απέναντί τους.
• Απουσία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των υπευθύνων για βανδαλισμούς και εκφοβισμό φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ
+ • Εξαιρετικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με σύγχρονο software και ενημερωμένες βάσεις δεδομένων. Ισως το καλύτερο στην Ελλάδα.
• Μεγάλο εύρος μαθημάτων, κάποια εκ των οποίων σπάνια διδάσκονται ακόμα και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
– • Πολύ μικρά αμφιθέατρα σε σχέση με τον αριθμό των φοιτητών. Στις παραδόσεις πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να κάθονται στο πάτωμα. Επιπλέον, οι καθηγητές δεν έχουν δικά τους γραφεία και υποχρεούνται να μοιράζονται τους χώρους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχουν τεθεί σε διεθνές επίπεδο. Η δομή του, ο αριθμός και το εύρος μαθημάτων είναι ικανοποιητικά.
• Υπάρχει ποικιλία στις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι καθηγητές.
– • Ο μικρός αριθμός διδακτικού προσωπικού σε συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό φοιτητών συχνά βάζει εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εχουν παρατηρηθεί φαινόμενα όπως η παρουσία 500 φοιτητών σε παράδοση καθηγητή.
• Μικρός αριθμός εργαστηρίων υπολογιστών και μέτρια διοικητική διαχείρισή τους. Οι φοιτητές δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο για να τα χρησιμοποιήσουν.
• Ο τομέας της έρευνας δεν έχει ξεκάθαρη στόχευση. Οι περισσότερες προσπάθειες γίνονται ατομικά και, παρά τον μεγάλο όγκο των δημοσιεύσεων, αυτές γίνονται σε έντυπα με μικρό κύρος.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι σύγχρονο και εφάμιλλο με τα αντίστοιχα των ιδρυμάτων με διεθνή φήμη. Το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο της διδασκαλίας.
• Εντυπωσιακή βιβλιοθήκη, μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα με περισσότερους από 100.000 τίτλους, συνδρομές σε 300 περιοδικά και πρόσβαση σε άλλα 10.000.
• Ελλιπής κινητικότητα των φοιτητών και των καθηγητών στο εξωτερικό. Το τμήμα δεν ενθαρρύνει τους φοιτητές να λάβουν μέρος σε διεθνή προγράμματα.

Υπέρ και κατά για κορυφαία τμήματα από όλα τα Πεδία
Δυνατό στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον τους, «μοντέρνα» διοίκηση, μεγαλύτερες προσπάθειες για την εξεύρεση οικονομικών πόρων, μείωση εισακτέων, έμφαση στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και αναβάθμιση διδακτικού υλικού προτείνουν στα ΑΕΙ οι αξιολογητές, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής αλλά και της αγοράς εργασίας. Ακολουθούν τα «πορίσματα» για υψηλόβαθμες σχολές των ΑΕΙ.

Ιατρική – Θεσσαλονίκης
+ • Δραματική βελτίωση της κατεύθυνσης προς την έρευνα και την αριστεία.
• Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου -που δεν είναι εντελώς πανεπιστημιακό- θεωρείται θετικό πρότυπο για ολόκληρο το σύστημα νοσοκομείων της Ελλάδας.
– • Ελλειψη αυτοτελούς πανεπιστημιακού νοσοκομείου και διασπορά σε 7- 8 νοσοκομεία.
• Η ποιότητα και η ποσότητα των δημοσιεύσεων παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
• Πεπαλαιωμένες και σε ορισμένες περιπτώσεις ακατάλληλες υποδομές για κλινική έρευνα αιχμής
• Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο στη θεωρία και όχι τόσο στην προοδευτική απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων.

Ιατρική – Κρήτης
+ • Αλλαξε το τοπίο της κλινικής φροντίδας στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές μετατρέποντας υπανάπτυκτες υπηρεσίες σε εθνικά ή διεθνώς αναγνωρισμένα κέντρα.
• Ανταγωνιστική θέση διεθνώς και προσέλκυση ακαδημαϊκών με δυνατή παρουσία στην έρευνα.
• Εντυπωσιακή παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ποιότητα και ποσότητα.
– • Διδασκαλία και πρακτική εκπαίδευση είναι οι κύριες αδυναμίες, παρά τη λελογισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και την καλή ποιότητα της σχολής.
• Σημαντική αύξηση των φοιτητών που δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των διδασκόντων.

Ιατρική – Ιωαννίνων
+ • Ικανοποιητικό πρόγραμμα σπουδών και εφαρμογή του.
• Πρόοδος στον τομέα της αξιολόγησης
• Αριστες ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
• Η διδασκαλία συνδέεται με την έρευνα.
– • Δεν είναι εμφανές πως οι φοιτητές λαμβάνουν σπουδές του στάτους που απαιτεί η αγορά.
• Δυσαναλογία διδασκόντων προς φοιτητές με αύξηση των φοιτητών.
• Φτωχές επιδόσεις στη διεκδίκηση κονδυλίων από ανταγωνιστικά διεθνή προγράμματα.
• Ελλειψη στρατηγικής για την έρευνα, συστηματικής αξιολόγησης και μοντέρνων διοικητικών συστημάτων.

Φαρμακευτική – Αθήνας
+ • Διεθνής αναγνώριση με αριστεία στην έρευνα και υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
• Αριστες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ποιότητα και πλήθος. Ανάμεσα στα 100 καλύτερα τμήματα φαρμακευτικής του κόσμου.
• Επιτυχής απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και εδραίωση σεβαστού δικτύου διεθνών συνεργασιών.
– • Το 5ο έτος της πρακτικής είναι δυσλειτουργικό, χωρίς ποιοτικό έλεγχο.
• Ανεπαρκής κλινική εκπαίδευση και πρακτική.
• Το πρώτο πτυχίο (5ετής φοίτηση) δεν είναι στο επίπεδο του μάστερ.
• Το πρόγραμμα σπουδών αν και λογικό και λειτουργικό χρειάζεται αναθεώρηση.
• Η αναλογία καθηγητών προς φοιτητές δεν είναι η βέλτιστη.

Φαρμακευτική – Πάτρας
+ • Πολύ καλό στάτους στην έρευνα. Τα νέα μέλη προσθέτουν ζωντάνια και πρωτοβουλίες.
• Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί έχουν βρει δουλειές στη φαρμακευτική βιομηχανία. Σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι έχουν βρει δουλειά σε φαρμακεία ή έχουν ανοίξει δικό τους φαρμακείο.
• Το τμήμα θεωρείται ένα από τα καλύτερα του Πανεπιστημίου Πατρών.
– • Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι επιβαρημένο με μαθήματα που σε ορισμένες περιπτώσεις αλληλοκαλύπτονται.
• Συστήνεται μείωση των εισακτέων και διενέργεια εξετάσεων στο μέσο του εξαμήνου.

Φαρμακευτική – Θεσσαλονίκης
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι πολύ δυνατό στη χημεία
• Προσωπικό πολύ καλά εκπαιδευμένο με ποιότητα και κίνητρα.
– •Πρέπει να προστεθούν περισσότερα μαθήματα σχετικά με κλινική φαρμακευτική, συμβουλευτική ασθενών κ.ά.
•Μειωμένος αριθμός εργαστηρίων.
•Απαιτείται αναβάθμιση διδακτικού υλικού και ενθάρρυνση της χρήσης βιβλίων στα αγγλικά.
•Παράπονα φοιτητών για μη ενδιαφέροντα τρόπο ανάπτυξης της παράδοσης
•Αυστηρή βαθμολόγηση, μόλις ένας φοιτητής με πάνω από 8,5 κάθε 5 χρόνια,
(οι καθηγητές αποδίδουν αυτό το φαινόμενοστα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών).

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
+ • Το πρόγραμμα σπουδών είναι συνεκτικό, τόσο με τους στόχους του, όσο και με αντίστοιχα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
• Δυνατότητα ερευνητικών προγραμμάτων με προοπτικές διεθνούς αναγνώρισης.
• Αρκετά καλή πρόσβαση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τη χρήση του από τους φοιτητές.
– •Υποβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις και περιορισμένος χώρος των αιθουσών διδασκαλίας.
•Μη επαρκής χρηματοδότηση.

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
+ •Η πρακτική εξάσκηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο και παρακολουθείται από το 80% των φοιτητών.
•Χρήση των προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών Erasmus και Socrates της ΕΕ.
– •Υπερβολικά πολλά μαθήματα ειδικά στα πρώτα δύο έτη.
•Απουσία υποστηρικτικού προσωπικού στα εργαστήρια.
• Το 93% της διδασκαλίας βασίζεται στη θεωρία.
•Λίγες και μικρές αίθουσες διδασκαλίας, κάτω από τα πρότυπα, τόσο από υγειονομική, όσο και από άποψη ασφαλείας.

Κτηνιατρική – Θεσσαλονίκης
+ • Αξιοσημείωτη βελτίωση της σχολής την τελευταία 10ετία σε όλους τους τομείς.
• Συνέχιση της υψηλούς ποιότητας εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς φοιτητές με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.
– • Χαμηλός αριθμός και άνιση κατανομή του διδακτικού προσωπικού.
• Περιορισμένες προσπάθειες ανεύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και σωστής εκμετάλλευσης πόρων.

Νοσηλευτική – Αθήνας
+ • Υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό προσωπικό
• Συνεργασίες και ανταλλαγή φοιτητών με σχολές νοσηλευτικής σε άλλες χώρες.
– • Ελλείψεις σε κλινικά εργαστήρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές.
• Απαιτείται μεγαλύτερη διδακτική ευχέρεια (e-learning).
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής – Δημοκρίτειο
+ • Αξιοσημείωτα επίπεδα δημιουργικότητας, προσαρμογής και επίλυσης προβλημάτων.
• Με την κατάλληλη ηγετική ομάδα και κρατική υποστήριξη το τμήμα μπορεί να επιτύχει περισσότερα.
– • Χρειάζονται άμεσες ενέργειες στον τομέα της έρευνας με κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου ορίζοντα 5-10 ετών.
• Ανάγκη ανάπτυξης συστήματος αξιολόγησης των ερευνητικών και διδακτικών μεθόδων.

Νομική – Θεσσαλονίκης
+ • Κυρίαρχο κέντρο νομικών σπουδών και έρευνας στην Ελλάδα. Μοναδική μείξη νομικών παραδόσεων που διαπερνά ακαδημαϊκή κοινότητα και πρόγραμμα σπουδών.
• Η πλειονότητα των διδασκόντων είναι απόφοιτοι κορυφαίων γερμανικών, γαλλικών και βρετανικών πανεπιστημίων.
• Μεγάλος αριθμός αποφοίτων διεκδικούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια με άριστα αποτελέσματα.
• Εντυπωσιακός αντίκτυπος δημοσιεύσεων.
– • Η αξιολόγηση μέσω γραπτών εργασιών δεν γίνεται τόσο συχνά όσο στη διεθνή πρακτική.
• Οι γραπτές εξετάσεις δεν είναι ανώνυμες και η αξιολόγηση δεν είναι συνεχής.
• Τα ποσοστά ολοκλήρωσης των σπουδών μέσα στα προκαθορισμένα 4-5 χρόνια δεν είναι ικανοποιητικά και αυτό οφείλεται εν μέρει και στις απουσίες από τις παραδόσεις.

Νομική – Αθήνας
+ • Τα προσφερόμενα βιβλία είναι καλά.
• Ικανοποιητικές οι δραστηριότητες των φοιτητών και η φροντίδα για τους εργαζόμενους φοιτητές.
– • Υπερβολικά μεγάλο πλήθος μαθημάτων, χωρίς σαφή διαχωρισμό, που προκαλεί σύγχυση στους φοιτητές.
• Πρέπει να γίνονται σεμινάρια υποχρεωτικά για να αποκτήσουν οι φοιτητές εμπειρία στη συγγραφή νομικών εργασιών.
• Να δημιουργηθεί κοινό πτυχίο με Οικονομική σχολή.
• Ο αριθμός των φοιτητών είναι πολύ υψηλός.
• Υπάρχουν παράπονα από προπτυχιακούς ως προς την πρόσβαση στους καθηγητές.

Μαθηματικό – Πάτρας
+ • Από το τμήμα έχουν αποφοιτήσει φοιτητές που αγγίζουν την αριστεία. Κάποιοι έχουν διακριθεί και κερδίσει μετάλλια σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς.
– • Υψηλά ποσοστά αποτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις (αγγίζουν το 80%).
• Ο χρόνος για την αποφοίτηση αγγίζει τα 7,3 χρόνια για μια 4ετη σχολή.
• Αρκετά δύσκολα μαθήματα στα πρώτα έτη.
• Οι φοιτητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους ενώ το 6μηνο έχει προχωρήσει αρκετά.
• Λίγοι διδάσκοντες είναι αρκετά ενεργοί με δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Περίπου οι μισοί είναι ανενεργοί.
• Σχεδόν οι μισοί καθηγητές έλαβαν το διδακτορικό τους από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
• Απροθυμία εφαρμογής του νόμου για τους αιώνιους φοιτητές.

Μαθηματικό – Αιγαίου
+ •Εντυπωσιακό και μοναδικό το πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.
•Μικρή ακαδημαϊκή κοινότητα και ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών.
•Δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά. Μεγάλες προσπάθειες οργάνωσης διεθνών συνεδρίων και workshops.
– • Σοβαρή έλλειψη χώρων για μαθήματα και γραφεία. Είναι ντροπή που επιτρέπεται να λειτουργεί ένα πανεπιστήμιο κάτω από αυτές τις συνθήκες.
• Χρειάζεται δραματική μείωση των φοιτητών μέσω διαγραφής αιώνιων φοιτητών και περιορισμού πρωτοετών.
• Ελλειψη οργανωμένου τμήματος διδακτορικών σπουδών.
• Χρειάζονται περισσότερες εργασίες για το σπίτι και πρόσθετες εξετάσεις στο μέσο των εξαμήνων.
• Απαιτούνται εσωτερικοί μηχανισμοί αξιολόγησης των διδασκόντων.

Μαθηματικό – Αθηνών
+ •Η πλειονότητα των 14 υποχρεωτικών μαθημάτων κινείται στα πλαίσια των διεθνών στάνταρ.
•Το τμήμα έχει εκπαιδεύσει άριστους φοιτητές που έχουν διαπρέψει σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς.
•Η πολιτική προσλήψεων βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια και κάποια λαμπρά μυαλά μπήκαν στο τμήμα. Κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη με τις προαγωγές.
•Οι νεότεροι και οι μεσήλικες καθηγητές συνήθως παράγουν έρευνα υψηλής ποιότητας. Ορισμένες δημοσιεύσεις εμφανίστηκαν σε κορυφαία περιοδικά.
– • Τα 36 μαθήματα για το πτυχίο είναι πολλά λόγω της σημερινής δομής τους.
• Υψηλό ποσοστό αποτυχιών στις τελικές εξετάσεις. Οι περισσότεροι φοιτητές δεν παρακολουθούν τα μαθήματα και παίρνουν βιβλία λίγο πριν από τις εξετάσεις. Το 20% κάνει ιδιαίτερα.
• Οι περισσότεροι χρειάζονται πολλά χρόνια για την αποφοίτηση.
• Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένα βιβλίο χωρίς αναφορές σε άλλα βιβλία, ούτε καν ελληνικά.
• Συστήνονται εξετάσεις στο μέσο των 6μήνων, εργασίες για το σπίτι και καλοκαιρινά προγράμματα για γεφύρωση του χάσματος από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο.

Φυσική – Θεσσαλονίκης
+ •Πολλά εργαστήρια που καλύπτουν τις ανάγκες. Χρειάζονται ανακαίνιση, εξοπλισμό και εξειδικευμένους τεχνικούς.
•Μαθήματα με καλή βιβλιογραφική υποστήριξη (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, ηλεκτρονικό υλικό).
•Προώθηση της επιστήμης της φυσικής στην τοπική κοινωνία και στη νέα γενιά.
– •Πρόγραμμα σπουδών χωρίς ισορροπίες, σημαντικά υπερφορτωμένο και αποσπασματικό.
•Απαράδεκτα υψηλή χρονική περίοδος για την αποφοίτηση που φτάνει τα 6,3 χρόνια (μόνο το 6% τελειώνει στην 4ετία).
•Οι φοιτητές δεν παρακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις. Οι 1.000 (28,6%) είναι αιώνιοι φοιτητές.
•Οι συχνές καταλήψεις έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην έρευνα και τις σπουδές και παρατείνουν τον χρόνο της αποφοίτησης.

Φυσική – Αθήνας
+ •Πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας αν και υπερβολικές οι 7 διαφορετικές κατευθύνσεις.
•Πολλά εργαστήρια που καλύπτουν τις ανάγκες. Χρειάζονται ανακαίνιση και εξειδικευμένους τεχνικούς.
•Η έρευνα σε γενικές γραμμές είναι υψηλού κύρους.
– •Απαράδεκτα μεγάλος χρόνος φοίτησης που φτάνει τα 6,5 χρόνια για το πτυχίο.
•Η παρακολούθηση των μαθημάτων κινείται σε χαμηλά επίπεδα (από 40-55% στην αρχή μέχρι 10-15% στη συνέχεια). Μόνο οι 1.200 από τους 3.500 εγγεγραμμένους θεωρούνται ενεργοί.
•Πρέπει να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των εισακτέων.

Φυσική – Ιωαννίνων
+ • Σωστά δομημένο πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στα διεθνή στάνταρ.
• Πολύ καλά οργανωμένες και συντηρημένες εγκαταστάσεις εργαστηρίων.
• Το τμήμα προσπαθεί να προσλαμβάνει μόνο τους καλύτερους επιστήμονες.
• Υψηλό επίπεδο στην έρευνα, μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών.
• Προσέλκυση πόρων από διεθνώς ανταγωνιστικά προγράμματα.
– • Πολύ μεγάλος αριθμός μαθημάτων επιλογής.
• Κατά μέσο όρο οι φοιτητές φτάνουν στο πτυχίο μετά από 6 χρόνια και πολύ λίγοι (3-5%) αποφοιτούν στα 4 χρόνια.
• Ελλειψη συνεργασίας με άλλες ερευνητικές ομάδες του πανεπιστημίου, όπως η Ιατρική.

Χημείας – Αθήνας
+ •Εκμοντερνισμένο πρόγραμμα σπουδών, σωστή κατανομή διδακτικών ωρών.
• Αριστο ακαδημαϊκό παρελθόν των διδασκόντων.
• Εντυπωσιακές εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα διεθνή στάνταρ.
– • Η παρουσία στα εργαστήρια θεωρείται υποχρεωτική, όχι όμως και στις παραδόσεις.
• Απουσία προαπαιτούμενων μαθημάτων κάτι που μπορεί να οδηγεί μεταξύ άλλων στο χαμηλό μέσο όρο αποφοίτησης (6,23).
• Ο χρόνος για την αποφοίτηση φτάνει τα 6 χρόνια και αυτό θέτει σε κίνδυνο την επαγγελματική αποκατάσταση.
• Υπερβολική γραφειοκρατία σε διάφορους τομείς.

Χημείας – Θεσσαλονίκης
+ • Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές με αφοσίωση, δυναμισμό και επιμονή.
•Απόφοιτοι έχουν διακριθείς σε ακαδημαϊκές θέσεις και στη βιομηχανία.
– •Πολύ μεγάλο και δυσκίνητο πρόγραμμα σπουδών.
• Ελλειψη ευκαιριών στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτηση.
• Υπερβολικά μεγάλος αριθμός διδασκόντων. Σημαντικό ποσοστό τους (21,3%) έχουν λιγότερες από πέντε δημοσιεύσεις την περίοδο 2006-2010.
• Ο χρόνος για την αποφοίτηση είναι μακρύς -6,8 χρόνια – ενώ το 30% των εισακτέων δεν αποφοιτά ποτέ.
• Πολύ χαμηλές επιδόσεις σε απορρόφηση ευρωπαϊκών και άλλων μη κρατικών κονδυλίων.
• Ελλειψη στρατηγικού ακαδημαϊκού σχεδιασμού.

Πληροφορικής – Αθήνας
+ • Πολύ καλό πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό διεθνών προτύπων.
• Εξέχων τμήμα Informatics ως προς την ποιότητα της διδακτέας ύλης, της έρευνας και του διδακτικού προσωπικού.
• Καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης για τους απόφοιτους.
+ • Μεγάλος αριθμός εισακτέων.
• Αργές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΑΘΗΝΑΣ
+ •Αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών.
• Εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό.
– • Η εφαρμογή του προγράμματος σπουδών δεν είναι εντελώς συγκρίσιμη με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
• Μεγάλος αριθμός φοιτητών δυσκολεύεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών εντός των τεσσάρων ετών.
• Μεγάλος αριθμός «αιώνιων» φοιτητών.

Η έκθεση για τις Ανθρωπιστικές Σχολές
Τα θετικά και τα αρνητικά σημεία των εξωτερικών αξιολογητών σε δέκα περιζήτητα τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου.
Πρόκειται για Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Στα συν περιλαμβάνονται η σημαντική ερευνητική παρουσία σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, η ποιότητα του διδακτικού υλικού, η συμμετοχή ορισμένων τμημάτων στο πρόγραμμα Erasmus και οι εξαιρετικές βιβλιοθήκες, αρκετές από τις οποίες είναι εφάμιλλες με αντίστοιχες κορυφαίων ξένων ιδρυμάτων.
Τα αρνητικά σημεία που επισημαίνονται στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης αφορούν τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό φοιτητών, τις ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό, τον μεγάλο αριθμό προπτυχιακών μαθημάτων, την έλλειψη εργαστηριακών χώρων κ.λπ.

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης – Δημοκρίτειο
+ • Το πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνο με τις διεθνείς προδιαγραφές και σε αρμονία με τους στόχους του Τμήματος.
• Υψηλός βαθμός ικανοποίησης φοιτητών από το επίπεδο του διδακτικού προσωπικού.
• Εξαιρετικό επίπεδο της βιβλιοθήκης (εγκαταστάσεις, επιλογή και αρχειοθέτηση βιβλίων, περιοδικών και διατριβών, προσωπικό).
– • Υπερβολικά μεγάλος αριθμός φοιτητών.
• Ελλιπής χρήση τεχνολογίας, ψηφιακών πηγών μάθησης και πρόσβασης στο Internet.
• Απουσία άλλων μέσων αξιολόγησης των φοιτητών πέραν των εξετάσεων.

Ιστορίας και Αρχαιολογίας- Ιωαννίνων
+ • Σημαντική ερευνητική παρουσία σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και παρουσία σε συνέδρια.
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε όλους τους χώρους.
• Βιβλιοθήκη με τεράστια συλλογή βιβλίων, ψηφιακών περιοδικών, δεδομένων.
– • Η δραματική έλλειψη διοικητικού προσωπικού.
•Τα δύο μουσεία που παραμένουν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού και ανοίγουν κατόπιν αιτήματος μόνο χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία των μελών του Τμήματος.

Κοινωνιολογίας – Κρήτης
+ •Καλή αναλογία φοιτητών / καθηγητών.
• Ποιότητα διδακτικού υλικού (αν και ενίοτε άνιση ως προς τον όγκο).
• Η διδασκαλία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έρευνα.
– • Ελλειψη ομοιογένειας στη δομή του προγράμματος σπουδών.
• Υπερβολικά μεγάλος αριθμός απόντων φοιτητών.
• Ελλειψη άλλων τρόπων αξιολόγησης των φοιτητών πέραν των γραπτών εξετάσεων.
• Αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές ως «υπερβολικά δύσκολα».

Κοινωνιολογίας – Παντείου
+ •Υψηλής ποιότητας διδασκαλία.
• Αποτελεσματικές διοικητικές υπηρεσίες παρά την έλλειψη προσωπικού.
• Παροχή ευρείας φοιτητικής μέριμνας (ιατροφαρμακευτική και κοινωνική ασφάλιση, διατροφή και διαμονή).
– • Απουσία αντικειμενικών στόχων και θρυμματισμός του προγράμματος σπουδών σε συχνά επικαλυπτόμενα πεδία διδασκαλίας.
• Αφηρημένη και θεωρητική ύλη.
• Ελλειψη ερευνητικής δραστηριότητας που περιορίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία.

Φιλολογίας – Θεσσαλονίκης
+ • Υψηλής ποιότητας διδακτέα ύλη, συγκρίσιμη με εκείνη των καλύτερων πανεπιστημίων.
• Οι βιβλιοθήκες και το εργαστήριο υπολογιστών.
• Ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus.
• Σημαντική ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα.
– • Απουσία προαπαιτούμενων μαθημάτων με αποτέλεσμα φοιτητές να παίρνουν πτυχίο χωρίς να έχουν περάσει εισαγωγικά μαθήματα.
• Μικρός βαθμός εμπλοκής των φοιτητών στη διδακτική διαδικασία.
• Ελλειψη χώρου διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να προγραμματίζονται μαθήματα ακόμη και στις 9 μ.μ.

Φιλολογίας – Κρήτης
+ • Αξιολόγηση φοιτητών και πέραν των γραπτών εξετάσεων.
• Η βιβλιοθήκη, συγκρίσιμη με αυτή των καλύτερων πανεπιστημίων.
• Σημαντικό ερευνητικό έργο από τα τέσσερα «εργαστήρια» της σχολής.
– •Ελλειψη διδακτικού προσωπικού.
•Μεγάλος όγκος διδακτικών ωρών και έλλειψη ενεργής συμμετοχής των φοιτητών στη διδακτική εμπειρία.
•Ελλειψη επανεξέτασης του προγράμματος σπουδών σε τακτική βάση.

Παιδαγωγικό Τμήμα δημοτικής Εκπαίδευσης – Πάτρας
+ •Μεγάλος βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών.
• Κατάλληλα ειδικευμένο προσωπικό, αν και συνεχώς μειούμενο.
• Υψηλό ποσοστό αποφοίτων ετησίως με καλό βαθμό (μεταξύ 7 και 8) και χαμηλό ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του.
– • Μεγάλος αριθμός φοιτητών.
• Ελλειψη χώρου για εργαστήρια, αναγνωστήρια και κοινωνικές-πολιτιστικές δραστηριότητες.
• Οχι ιδιαίτερα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών.

Ψυχολογίας – Παντείου
+ • Το υψηλό ποσοστό ανταλλαγής φοιτητών μέσω του προγράμματος Erasmus.
• Αποτελεσματικότητα του διοικητικού προσωπικού, παρά την έλλειψη τεχνικής υποστήριξης.
• Οργανωμένη και λειτουργική βιβλιοθήκη, παρά το περιορισμένο ωράριο λειτουργίας.
– • Αδυναμία επαγγελματικής προετοιμασίας των φοιτητών μέσα σε 180 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.
•Διδασκαλία κάποιων μαθημάτων από εθελοντές άλλων πανεπιστημίων, εγείροντας ερωτήματα για τη συνοχή, τον έλεγχο ποιότητας και την αξιοπιστία τους.
• Προβληματική κατανομή διδακτικών ωρών.
• Περιορισμένοι χώροι διδασκαλίας και έλλειψη βασικών υποδομών (π.χ. οθόνες και προτζέκτορες).

Ψυχολογίας – Θεσσαλονίκης
+ •Διδακτέα ύλη που προσφέρει ποικιλία πηγών στους φοιτητές.
• Επιτυχημένη στρατηγική αξιολόγησης φοιτητών.
• Ενεργή ερευνητική δραστηριότητα μεγάλου αριθμού του διδακτικού προσωπικού.
• Χρήση ποικίλων διδακτικών μεθόδων από το εκπαιδευτικό προσωπικό.
– • Μερική ασυνέπεια των στόχων του προγράμματος με την εφαρμογή του.
• Περιορισμένες διδακτικές πηγές (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, υπολογιστές).
• Μεγάλος αριθμός φοιτητών σε σχέση με τους καθηγητές.
• Απουσία μακροπρόθεσμου ερευνητικού σχεδιασμού.
• Σοβαρή έλλειψη εργαστηριακών χώρων.
• Μη παροχή ευκαιριών συμμετοχής φοιτητών στην έρευνα.

Ιστορίας και Αρχαιολογίας – Αθήνας
+ • Υψηλής ποιότητας διδακτικό προσωπικό.
• Εύρος προγράμματος σπουδών.
• Σημαντικές προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού για εκμοντερνισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Συνεργασία με πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
• Ιδιαίτερα επιτυχημένη εφαρμογή των ερευνητικών στόχων.
– • Εξαιρετικά μεγάλος αριθμός μαθητών.
• Δραματική ανισορροπία μεταξύ: α) των εισαγωγικών μαθημάτων σε υπερβολικά μεγάλες τάξεις και β) των σεμιναρίων με εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή φοιτητών.
• Ελλειψη ενεργούς συμμετοχής φοιτητών λόγω της μη υποχρεωτικής παρακολούθησης.
• Αδυναμία προσαρμοστικότητας μέρους του διδακτικού προσωπικού στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.
• Ανεπαρκής αριθμός διοικητικού προσωπικού.

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)