Search
Close this search box.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες

erasmus for youth

Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και στην προαγωγή της δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.

Το πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.
Ενδυνάμωση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της πρόσβασης τους στις αγορές.

Το πρόγραμμα COSME θα υποστηρίζει, θα συμπληρώνει και θα συντονίζει δράσεις των κρατών μελών. Το πρόγραμμα θα αγγίξει ιδιαίτερα προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των οικονομιών κλίμακας ή ως αποτέλεσμα της επίδειξης τους, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως:

Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία αγορά.
Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα κράτη μέλη.
Οι κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα εξής:

Την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους: τη δημιουργία, επέκταση και μεταβίβαση επιχείρησης. Μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, θα παρέχει επιχειρηματικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις, ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξης τους.

Το Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν.
Την Επιχειρηματικότητα. Η υποστήριξη θα δίνεται, για την ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Τη βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξης τους. Αναλυτική εργασία θα πρέπει να αναληφθεί για τη διευκόλυνση της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής των εθνικών και περιφερειακών φορέων χάραξης πολιτικής.
Τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ.
Το πρόγραμμα COSME θα παράσχει στις ΜΜΕ υποστήριξη για διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ. Διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες θα ενισχυθούν, ιδίως, για μείωση των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων εμπορικών εταίρων της.

Ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να επεκτείνει και να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο των ενδιάμεσων οργανισμών που δρουν ως τοπικά σημεία επαφής για τους νέους επιχειρηματίες, καθώς επίσης και για τους έμπειρους επιχειρηματίες στις συμμετέχουσες χώρες. Για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες θα επιλεχθούν Ενδιάμεσοι Οργανισμοί σε τοπικό επίπεδο, οι οποίοι θα υλοποιήσουν δράσεις προώθησης της κινητικότητας νέων επιχειρηματιών. Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

Επιλέξιμες δράσεις

Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί αναμένεται τουλάχιστον να υλοποιήσουν τις κάτωθι δράσεις:

Προώθηση του προγράμματος ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες.
Εγγραφή επιχειρηματιών.
Αξιολόγηση των αιτήσεων των νέων επιχειρηματιών και των επιχειρηματιών υποδοχής.
Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής.
Διαχείριση των συμφωνιών επιδότησης, των δεσμεύσεων και της οικονομικής συνδρομής.
Προετοιμασία ανταλλαγών.
Ενεργός δικτύωση…
Δράσεις διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας και αξιολόγησης.
Αναφορές.
Επιλέξιμοι φορείς

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες νομικές οντότητες (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) από τουλάχιστον 4 διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες.

Παραδοτέα

Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα:

Εμπλοκή τουλάχιστον 100 επιχειρηματιών (είτε νέων επιχειρηματιών είτε επιχειρηματιών υποδοχής).
Συνδρομή και υποστήριξη των νέων επιχειρηματιών που επισκέπτονται επιχειρηματίες υποδοχής.
Συμμετοχή σε προγραμματισμένες συναντήσεις στις Βρυξέλλες ή σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 4.12 εκατ. ευρώ και το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι 500.000 ευρώ. Η κοινοτική συνδρομή φθάνει το 90% των επιλέξιμων δαπανών. Αναμένεται ότι θα επιδοτηθούν 8 έως 10 προτάσεις.

Προθεσμία και τρόπος υποβολής προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέχρι τις 17 Ιουλίου 2014, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.

πηγή

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)