Search
Close this search box.

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΑΕΙ

Σύμφωνα με την έκθεση που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή , κατά το 2014 ο Συνήγορος του πολίτη συνέχισε τις παρεμβάσεις του για την κατοχύρωση δικαιωμάτων σε σειρά επαγγελματικών κλάδων που παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων περιπτώσεων αποτελεί η εμπλοκή πολυμελών και δυσκίνητων συλλογικών οργάνων, ενίοτε δε και αντικρουόμενων συμφερόντων.

foithtes

Σε γενικότερο επίπεδο, αξίζει να επισημανθεί ως θετική ένδειξη αποσυμφόρησης των σχετικών διαδικασιών η κατάργηση, με τον Ν. 4251/2014, της υποχρέωσης για προσκόμιση πιστοποιητικού αμοιβαιότητας από όσους επιθυμούν τη μεταφορά επαγγελματικών δικαιωμάτων από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. «Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις»).

Λογοθεραπευτές

Βάσει του Ν. 2519/1997, προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή είναι η έκδοση ΠΔ με το οποίο να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησής του, κατόπιν προηγούμενης γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Ο Συνήγορος, γνωρίζοντας ότι το ζήτημα εκκρεμεί από το έτος 2000, ζήτησε από το ΚΕΣΥ την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών. Επισήμανε δε ότι η έλλειψη ρύθμισης αφενός εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία, εφόσον άτομα που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα εφαρμόζουν θεραπευτικές μεθόδους, αφετέρου επιβαρύνει οικονομικά τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία καταβάλλουν τις δαπάνες λογοθεραπείας. Έπειτα από την παρέμβαση του Συνηγόρου, το ΚΕΣΥ προέβη σε τροποποίηση σχετικής προηγούμενης γνωμοδότησής του και στη συνέχεια εκδόθηκε σχετικό ΠΔ (υπόθεση 168450/2013)*.

Πτυχιούχοι ΤΕΙ τεχνικών ειδικοτήτων

Βάσει του Ν. 3794/2009, τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ΤΕΙ του Ν. 1404/1983 καθορίζονται με ΠΔ που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και ύστερα από γνώμη των Συμβουλίων Ανώτατης Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας (απόφαση 4917/2012) έχει διαπιστώσει την παράλειψη της σχετικής υποχρέωσης της διοίκησης για ορισμένα από τα εκκρεμή επαγγελματικά δικαιώματα.

Με αφορμή αναφορές πτυχιούχων των ειδικοτήτων «Πολιτικών Δομικών Έργων», «Πολιτικών Έργων Υποδομής», «Τοπογραφίας» και «Μηχανικών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών,
ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι έχουν μεν καταρτιστεί σχέδια ΠΔ για 23 ειδικότητες, πλην όμως η ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας εκκρεμεί, καθώς δεν έχουν ακόμη συσταθεί οι διευρυμένοι ενιαίοι φορείς πιστοποίησης.

Επιπλέον, όμως, το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι δεν προτείνονται νομίμως σχέδια ΠΔ που αναθέτουν αρμοδιότητες σε φορέα μέλλοντα να συσταθεί (υποθέσεις 177495/2013, 179579/2014).

Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών

Η παράλειψη της Πολιτείας να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ήδη 15 έτη από την ίδρυσή του, προκαλεί ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η ένταξή τους σε ειδικότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, προκειμένου να εγγραφούν ως μέλη του και κατ’ επέκταση να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Έχοντας διαπιστώσει πλήρη διάσταση απόψεων μεταξύ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΕ για ζητήματα όπως η ονομασία και το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος, η οποία καθιστά ανέφικτη μέχρι στιγμής οποιαδήποτε συνεννόηση για την επίλυση του προβλήματος, ο Συνήγορος ζήτησε από τα εποπτεύοντα Υπουργεία Υποδομών και Παιδείας να παρέμβουν προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο.

Πτυχιούχοι Τουριστικών Επαγγελμάτων

Πτυχιούχοι της Ανωτέρας Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣ- ΤΕΡ) αδυνατούσαν να κατοχυρώσουν διαβάθμιση του τίτλου σπουδών τους, αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος. Βάσει του Ν. 3105/2003 η ΑΣΤΕΡ υπάγεται στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως τα καταργηθέντα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως του ΝΔ 652/1970 και Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως του Ν. 576/1977, για τα πτυχία των οποίων ο Ν. 1865/1984 είχε προβλέψει συγκεκριμένη διαδικασία αναγνώρισης από το Συμβούλιο του αντίστοιχου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση πρόσθετης πενταετούς επαγγελματικής ή διδακτικής εμπειρίας.

Ο Συνήγορος ζήτησε και πέτυχε να αναγνωριστεί, από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο τίτλος σπουδών της ΑΣΤΕΡ ως ισότιμος των πτυχίων ανώτερης βαθμίδας, τα οποία απένεμε το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ υπό την ισχύ του Ν. 1404/1983, δηλαδή πριν από την αναβάθμισή τους με τον Ν. 2916/2001 (υπόθεση 189280/2014)*.

Πηγή

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)