Search
Close this search box.

Θερινό Σχολείο για φοιτητές στην Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

agrotika_proionta

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στα πλαίσια του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Υποέργου «04» με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις Ενίσχυσης και Προβολής της Κεφαλονιάς» της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» και MIS 352400, το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους συμμετέχοντες/ επιμορφούμενους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Θερινό Σχολείο στην Τοπική Αγρο-διατροφική Παραγωγή (Δ.1.3)
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Λεωφόρος Α. Τρίτση, ΤΚ 28100, Αργοστόλι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01 Σεπτεμβρίου 2014 έως 7 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 20
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ): 40

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που σχετίζονται με θέματα παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων/τροφίμων.
– Επιχειρηματίες από τον χώρο παραγωγής και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων με ανάλογο γνωστικό υπόβαθρο.
– Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, με ευρύτερο υπόβαθρο στην γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, στις περιβαλλοντικές επιστήμες και επιστήμες τροφίμων.
– Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: γεωπονίας, βιολογίας, κτηνιατρικής, χημείας, φυτικής ή ζωικής παραγωγήςκαι επιστήμης τροφίμων.
Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο κύριος σκοπός του είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στα θέματα αγροδιατροφής, καλύπτοντας κύρια και επίκαιρα θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Μέσω του θερινού σχολείου επιδιώκεται οι συμμετέχοντες -ως καταρτισμένα μέλη του εργατικού δυναμικού που εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων/τροφίμων, να συμβάλουν στην αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα, δίνοντας ιδαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Για τους συμμετέχοντες μη κατοίκους Κεφαλονιάς προβλέπεται επιδότηση της διαμονής τους κατά 50% και έως 25,00€ ανά ημέρα.
Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα ανέρχεται στις σαράντα (40) ώρες, οι οποίες θα υλοποιηθούν σε επτά (7) ημέρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου.
Δικαίωμα Απουσιών 4 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : 31/07/2014 (ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 31η Ιουλίου 2014).

Τρόπος Λήψης Αιτήσεων :
-Διαδικτυακά μέσω ιστοτόπου : http://www.teiion.gr
-Από τα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:
Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 14:30, στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης στη διεύθυνση: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη Τ.Κ. 28 100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
-Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο στην Τοπική Αγροδιατροφική Παραγωγή”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ την 31η Ιουλίου 2014.
-Διαδικτυακά στο e-mail: spytro@gmail.com
Κατάθεση δικαιολογητικών : Αίτηση υποψηφίου και αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.
Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του Θερινού Σχολείου.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:
Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας.
Η επαγγελματική εμπειρία.
Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Διαδικασία επιλογής
Καταγραφή υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής.
Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση.

Πληροφορίες :
κ. Νικόλαος Μαλισιόβας, Τηλ. 6945376444 και e-mail: nikmalis@teiep.gr
κα Ειρήνη Κατσαλήρου, Τηλ. 6982799360 ή 26710-26270 και e-mail: ekatsal@teiion.gr
κα Ελένη Μαλισσιόβα, Τηλ. 6945944992 και email: malissiova@teilar.gr
κ. Σπύρος Τρουμπέτας, Τηλ. 6977782577 και e-mail: spytro@gmail.com

Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ την αίτηση και το πρόγραμμα για το θερινό σχολείο.

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)