Search
Close this search box.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση»

employ

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτικής στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Ειδικής Αγωγής.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 500 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 400. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση »
14 Μαρτίου 2015 – Ιωάννινα

Γενική Περιγραφή – Στόχος Επιμόρφωσης

Στο παρελθόν ένας υψηλός βαθμός αναπηρίας θεωρούνταν ταυτόσημος με μεγάλους περιορισμούς στη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του ατόμου, χωρίς να εξετάζεται το εγγενές δυναμικό του αναπήρου για συμμετοχή, το οποίο αξιοποιείται με την παροχή της κατάλληλης θεσμικής, οργανωτικής και υλικοοικονομικής ενίσχυσης.

Σήμερα η πιο σημαντική πράξη ενίσχυσης των ατόμων με αναπηρία για την διασφάλιση ίσων ευκαιριών είναι η ολοκληρωμένη και συνεχής εκπαίδευσή τους και η επαγγελματική τους ενσωμάτωση.

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που διασφαλίζουν σε αυτούς ολοκληρωμένη εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες και επιστήμονες από το χώρο της ειδικής αγωγής και της πρόνοιας, εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και σπουδαστές – φοιτητές αντίστοιχα, Λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών τμημάτων καθώς και φοιτητές που μετεκπαιδεύονται σε αντίστοιχα θεματικά πεδία. Παράλληλα, σε κάθε στέλεχος από τους χώρους της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που ο εργασιακός τους ρόλος έχει ως αντικείμενο την ειδική αγωγή και μέριμνα και επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις στη διαχείριση πραγματικών περιστατικών στην επαγγελματική τους καθημερινότητα.

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα
10.00 – 10.30: Προσέλευση
10.30 – 12.30: Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
 Βασικά Στοιχεία της Ειδικής Αγωγής
o Πλαίσιο Εφαρμογής
o Κοινωνιολογική Προσέγγιση
o Ψυχολογική Προσέγγιση
o Ειδική Αγωγή & Φροντίδα
o Η Ειδική Αγωγή στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
 Δυνητικοί Χώροι Δράσης
o Δημόσιος Τομέας
o Ιδιωτικός Τομέας
o Ειδικές Δραστηριότητες Ειδικής Αγωγής
o Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την Ειδική Αγωγή
 Κύρια Πεδία – Εφαρμογές της Συμβουλευτικής στην ΕΑΕ
o ΚΕΔΔΥ
o ΣΜΕΑ
o ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
o Φορείς του Γονεϊκού Κινήματος
o ΚΑΠΗ
o Κέντρα Οικογένειας
o Άλλοι Φορείς
 Δημιουργία Ομάδων και Μελέτη Περίπτωσης. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων
12.30 – 13.00: Διάλειμμα
13.00 – 15.00: Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
 Από τη Θεωρία στην Πράξη
o Μελέτη Περίπτωσης ΕΑΣΣΔ (Ειδικό Ατομικό Σύμφωνο Συνοδευτικής Διαδικασίας)
o Παιχνίδι ρόλων
o Η συμβουλευτική στην υπηρεσία της Ειδικής Αγωγής (Συνοδές Υπηρεσίες)
 Οργάνωση Δομών
o Δημιουργία Αρχείου
o Εκπαίδευση
o Κατάρτιση
o Συμβουλευτική Ωφελουμένων
o Συμβουλευτική Οικογένειας
o Δημιουργία τμημάτων απασχόλησης, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
o Δραστηριότητες που αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση
o Εκδρομές – Ταξίδια
o Παρουσίαση Θεατρικού Έργου “Το μήνυμα”
 Δικτυώσεις / Προκλήσεις

15.00 -15.30: Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση.
15.30 Λήξη – Παραλαβή βεβαιώσεων

Ημερομηνία, ώρα προσέλευσης & χώρος διεξαγωγής
Ημερομηνία: Σάββατο 14 / 03 / 2015
Ώρα προσέλευσης: 10.00 – 10.30 || Ώρα Λήξης: 15:30
Φρόντζου Πολιτεία | Λόφος Αγ. τριάδος | Ιωάννινα

Προσκεκλημένη εισηγητής
Δεμίρης Μόσχος
Ψυχολόγος – Κοινωνιολόγος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Ο κύριος Μόσχος Δεμίρης σπούδασε Ψυχολογία και Κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey στην Αμερική. Εξειδικεύτηκε στην Οικογενειακή Συμβουλευτική και διετέλεσε σύμβουλος στο Supportive Parents Αid Network το οποίο είναι παράρτημα του Division of Youth and Family. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την κοινωνική ενσωμάτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Διετέλεσε κοινωνικός σύμβουλος στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ) όπου ο κυρίαρχος ρόλος του ήταν η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσα από την βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του ρόλου του στην ΕΛΒΟ έμφαση δόθηκε στην εναρμόνιση της οικογενειακής με την εργασιακή ζωή. Ταυτόχρονα, ασχολήθηκε με την εκπαίδευση, υπήρξε εκπαιδευτής στο European Studies of Arts and Sciences στην Θεσσαλονίκη όπου δίδαξε Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Management κ.α. Στα πλαίσια της διδακτικής του ενασχόλησης συνεργάστηκε με τον όμιλο ΞΥΝΗ όπου υπήρξε υπεύθυνος του τμήματος ψυχολογίας στο Mediterranean College στην Θεσσαλονίκη. Ανέπτυξε το τμήμα Ψυχολογίας με έμφαση στη Συμβουλευτική διαδικασία. Υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και συμμετείχε σε έρευνες για την άνοια και ιδιαίτερα για τους συνοδούς ανοϊκών περιστατικών, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάστηκαν σε ευρωπαϊκά συνέδρια. Υπήρξε Διευθυντής και Ψυχολόγος της Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος. Διετέλεσε πρόεδρος του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Χαλκιδικής και Διευθυντής και Ψυχολόγος του ΚΕΚΑΜΕΑ Κοζάνης. Είναι μέλος του Δικτύου Οικογένεια και Εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέλος της Ομάδας Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και μέλος του Ιδρύματος για το Παιδί και την Οικογένεια. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής και σύμβουλος ΣΥΥ από το ΕΚΕΠΙΣ. Είναι μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Ενηλίκων και στα πλαίσια της Δια βίου Μάθησης ασχολείται με τον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Ασχολείται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ιδιαίτερα αυτά που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ενσωμάτωση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Έχει ασχοληθεί με την Οικογενειακή Συμβουλευτική, με την Ψυχοθεραπεία, και την Απεξάρτηση. Διατηρεί Γραφείο Ψυχολόγου στη Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στη Συμβουλευτική ατόμων με αναπηρίες και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Παροχές
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:
 Βεβαίωση παρακολούθησης
 Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
 Φάκελος συνέδρου
 Μπλοκ σημειώσεων
 Στυλό

Δηλώσεις Συμμετοχής
Προεγγραφή μέχρι και τις 12/03/2015
 Εκπαιδευτικοί-επαγγελματίες: 45€
 Φοιτητές / Άνεργοι: 35€
Απευθείας εγγραφή την ήμερα διεξαγωγής
 55€ για όλες τις κατηγορίες (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις)

Επικοινωνείτε τηλεφωνικά (2310 230545 & 211 7706766) ή μέσω διαδικτύου στο ακόλουθο link (http://e-employ.gr/application-form) για να πραγματοποιήσετε μια προκράτηση θέσης.
Τρόπος Πληρωμής

 Προκαταβολή: 15€ στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό
 Εξόφληση την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου (επιδεικνύοντας απαραίτητα το φοιτητικό πάσο / κάρτα ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση)

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
αριθμός λογαριασμού κατάθεσης 0 0 2 6 . 0 0 3 7 . 0 1 . 0 2 0 0 4 9 9 1 6 2
δικαιούχος EMPLOY | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ. – ΚΟΤΙΟΣ Κ. ΟΕ
(μέσω e-banking: IΒΑΝ GR1102600370000010200499162 | οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα | μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Δ5 και το ονοματεπώνυμο σας και μας αποστέλλετε ηλεκτρονικά (fax, email) το αποδεικτικό της τραπέζης.

Το μειωμένο κόστος συμμετοχής ισχύει εφόσον γίνει εμπρόθεσμα προεγγραφή και κατάθεση της προκαταβολής. Δίχως κατάθεση του ποσού δεν δεσμεύεται η θέση.

Σημαντική σημείωση:

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε πληρωμή εάν προηγουμένως δεν έχετε δηλώσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συμμετοχή, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ακυρώσεις θέσεων και επιστροφή της προκαταβολής γίνονται δεκτές μέχρι και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, και εφόσον ειδοποιηθεί εγκαίρως τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση η προκαταβολή παρακρατείται και επιτρέπονται μόνο αντικαταστάσεις συμμετοχών με άλλο άτομο ή ηλεκτρονική αποστολή του επιμορφωτικού υλικού.

Γραμματεία – Πληροφορίες
Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε και με τη γραμματεία της εταιρείας.
Τ. 2310 230545 | 211 7706766
F. 2310 230415 | 211 7704544
M. contact@e-employ.gr | Url. www.e-employ.gr
Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

Βάλτε στη ζωή σας οργανικά προϊόντα διατροφής, καλλυντικά υψηλής θρεπτικότητας & βιταμίνες!

Multi-ethnic προϊόντα ανακαλύψτε νέες γεύσεις & συνταγές στις καλύτερες τιμές!

Μοναδικά ταξίδια και οργανωμένες εκδρομές σε όλο τον κόσμο! Ζήστε μια αξέχαστη εμπειρία!

Με προσφορές για φοιτητές που δεν υπάρχουν!
7€ Ανδρικό 
10€ Γυναικείο (κούρεμα + χτένισμα)