Σε κρατάει στον παλμό της πόλης και της φοιτητικής ζωής! Ιστολόγιο

Τί ισχύει από σήμερα για φοιτητές και για τα ερευνητικά προγράμματα

Εξαιρούνται των απαγορεύσεων φοιτητές και ερευνητικά προγράμματα Σύμφωνα με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης...

Στο ΙΚΥ το Erasmus +

Στο ΙΚΥ το Erasmus + 2014-2020, για τον τομέα «Νεολαία» Ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, αποφάσισε: 1. Την κατάργηση της...